Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘reishit’

 

אמוץ עשהאל, מנהל ההוצאה לאור של מכון הרטמן

“ראשית” הוא כתב-עת מדעי היוצא לאור על-ידי המרכז ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן בירושלים, ומוקדש לעיונים בתרבות היהודית על כל מופעיה וצורותיה, מן המקרא ועד ליהדות ולישראליות העכשוויות.

“ראשית” מבקש לחולל שינוי במגמה המחקרית במדעי היהדות ע”י התמקדות בשאלות בעלות אופי מושגי, רעיוני, או פנומנולוגי, יותר מאשר בפירוש יחידות טקסט, או בשאלות היסטוריות, כשלעצמן.

“ראשית” פונה לקוראים ולקוראות המשכילים, המתעניינים בתשתית העיונית של השאלות שעומדות על סדר היום היהודי בזמננו, ומחפשים משאב מדעי לשיח יהודי עכשווי. “ראשית” מעודד את הציבור להתדיין – במדור “דיון” שבראש כל מאמר – על תוכני המאמרים המתפרסמים בו מתוך עניין בקידומו של שיח אקדמי ותרבותי פתוח ומפרה.

“ראשית” מופיע פעם בשנה, והוא פתוח למחברים המבקשים לפרסם את פרי מחקרם בשפה העברית. המאמרים עוברים שיפוט כמקובל בכתבי עת מדעיים.

עורכים: יאיר לורברבוים, עדיאל שרמר, דרור ינון

רכז המערכת: אבינעם נאה

עורכת לשון: דנה רייך

Read Full Post »